11. lokakuuta 2011

Henkilötietolaki

Mikä on henkilötietolaki?

Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä
ja noudattamista.

Mitä verkkokaupan suunnitelijan pitäisi muistaa henkilötietolaista?

Että henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vastuut ja tehtävät määritellään asianmukaisesti, että henkilöstön ohjauksesta ja koulutuksesta huolehditaan ja että yrityksen käyttämät tietojärjestelmät vastaavat lain vaatimuksia.

Milloin henkilötietoja voidaan kerätä ja tallettaa?

Kun henkilö antaa siihen yksilöidyn, vapaaehtoisen ja tietoisen suostumuksensa. Kun rekisterinpitäjän eli tietoja keräävän organisaation ja rekisteröidyn välillä on asiallinen yhteys, kuten asiakassuhde, palvelussuhde, oppilassuhde, asukassuhde tai jäsenyys, jonka rekisteröity oman asiointinsa perusteella voi tietää. Kun oikeus henkilötietojen käsittelyyn perustuu.


Mikä on rekisteriseloste?

Teksti, jossa kerrotaan, mitä henkilötiedoilla tehdään ja miten niitä pääsee muuttamaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti